You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 07/9/2560
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 07/9/2560

Thursday, 21 September 2017 03:04 administrator


ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ร่วมกันหารือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.) เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชนมากขึ้น โดยตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินชุมชนตามร่าง พ.ร.บ. และการใช้คำว่า ?สถาบันการเงินชุมชน? ซึ่งอาจมีความซ้ำซ้อนกับการใช้ชื่อสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่เดิม ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยไม่ใช้คำว่า "สถาบันการเงินชุมชน" ในร่าง พ.ร.บ. .

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Thursday, 21 September 2017 03:06

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome