You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 4/07/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 4/07/2561

Wednesday, 04 July 2018 06:54 administrator


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Ramesh Subramanian ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประจำประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังกับ ADB สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน –อำเภอพังโคน ช่วงสกลนคร – นครพนม (กิโลเมตรที่180 – 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด – ยโสธร (โครงการฯ) ของกรมทางหลวง ซึ่งมีสรุปรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 99.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าไม่เกิน 3,404ล้านบาท) และมีเงื่อนไขทางการเงินที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากลที่ ADB กำหนด .

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome