You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 15/01/2562
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 15/01/2562

Tuesday, 15 January 2019 07:57 administrator


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดลำปางโดยมีคำอธิบายรายละเอียด

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่คุณนายคุณอภิศักดิ์ตันติวัฒน์คุณผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าได้หัวเรื่อง: การกระทรวงการคลังและที่คุณนายคุณทหารพรานคุณผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อหัวเรื่อง: การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย English จำกัด (มหาชน) ่งรัฐที่ ได้รับหัวเรื่อง: ฝึกอาชีพหัวเรื่อง: การับฟังความสามารถด้านคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงหัวเรื่อง: การติดตามกระดานข่าวความสามารถรู้ท การฝึกอบรมหัวเรื่อง: การพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยการตั้งค่าและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้มีส่วนร่วมในห้างหุ้นส่วนจำกัดการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นข้าวโพดข้าวเหนียวการปลูกพืชการทำ ขนมไทยการนวดแผนไทยและการผลิตการช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรมงานที่ทำไปแล้วได้รับการแก้ไขปัญหาการออกนอกระบบและการออมเงินมากขึ้นไม่ว้า ่าจะเป็นกระทรวงการคลัง แต่ก็ยังไม่ได้เข้าฝึกอบรมจังหวัดลำปางนี้ด้วย


ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Tuesday, 15 January 2019 08:02

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome