You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี การเสวนา “ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทย และความต่อเนื่องของ EEC”
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

การเสวนา “ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทย และความต่อเนื่องของ EEC”

Wednesday, 31 July 2019 07:17 administrator
Print PDF

การเสวนา “ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทย และความต่อเนื่องของ EEC”

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในการเสวนา “ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทย และความต่อเนื่องของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” โดยจะมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ร่วมรับฟังการเสวนา ณ สมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (Keidanren) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome