TOP
iconsearch
iconsitemap
แถลงข่าวการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
6 ธ.ค. 2565
55

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร แถลงข่าวการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

ติดตามคลิปวิดิโอการแถลงข่าวได้จากลิ๊งค์

https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/videos/852848226143200

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10