TOP
iconsearch
iconsitemap
ปฏิทินกิจกรรม
09
เมษายน
2564

งานวันสถาปนากระทรวงการคลัง 146 ปี วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
9 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
9 เม.ย. 2564
หน่วยงานกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
รายละเอียดกิจกรรม

งานวันสถาปนากระทรวงการคลัง 146 ปี วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 08.09 น. พิธีโหรพราหมณ์บวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ประจำ กค. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
เวลา 10.30 น. พิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4
เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

กลุ่มกิจกรรม
กิจกรรม OFM
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4