TOP
iconsearch
iconsitemap
รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
5 ส.ค. 2565
15

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ณ ห้องประชุมกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3