TOP
iconsearch
iconsitemap
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 22 ม.ค. 2563
  817
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับธนาคารกรุงไทย
 • 20 ม.ค. 2563
  715
  นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินทางตรวจเยี่ยมกิจการผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ได้แก่ ร้านนูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปมุสลิม และเครื่องประดับ มีสาขาในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และกระบี่ ซึ่งส่งออกไปประเทศมาเลเซียและจีน และร้านโอเค เฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์และชุดเครื่องนอน ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 2 ราย
 • 20 ม.ค. 2563
  541
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อรับทราบภาพรวมเศรษฐกิจ ศักยภาพ และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ก่อนการประชุม “ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส” โดยมีคณะผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่วมการประชุม
 • 20 ม.ค. 2563
  512
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
 • 17 ม.ค. 2563
  565
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดตัว Application Thailand VRT ๑st VAT Blockchain in the world โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวรายงาน
 • 16 ม.ค. 2563
  477
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 • 15 ม.ค. 2563
  595
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 • 13 ม.ค. 2563
  624
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับนายพอล ชาน (Mr. Paul Chan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Financial Secretary) ของฮ่องกง เพื่อหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างรัฐบาลของทั้งสองฝ่าย
 • 13 ม.ค. 2563
  518
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารภาคการเงินการธนาคารในฮ่องกง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (Thai Professional and Friends of Thailand from Financial Sector) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาล
 • 13 ม.ค. 2563
  732
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมศุลกากร โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่่ศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ความคืบหน้าแผนงาน/โครงการเร่งรัด (Quick Win) และแผนการประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร