TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  30 พ.ย. 2565
  iconeye 67

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ EU-ASEAN Business Council (USABC) เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  30 พ.ย. 2565
  iconeye 68

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) and European Association of Business and Commerce (EABC) เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  30 พ.ย. 2565
  iconeye 90

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายเจียหมิง จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  29 พ.ย. 2565
  iconeye 67

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม และนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ PPP ร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  28 พ.ย. 2565
  iconeye 111

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Top X EXECUTIVE PROGRAM รุ่นที่ 1 หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยมีนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนางวิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  28 พ.ย. 2565
  iconeye 83

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ Enhancing Economic Performance For Thailand Competitiveness : ฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 40 (V9) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  25 พ.ย. 2565
  iconeye 63

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ ผู้แทน ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  25 พ.ย. 2565
  iconeye 76

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เป็นวันแรก โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ พร้อมด้วยเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  23 พ.ย. 2565
  iconeye 70

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • imagelistcolume
  23 พ.ย. 2565
  iconeye 69

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวินเฟรช ผู้ประกอบการหัวขบวนที่ดำเนินธุรกิจผลิตและรวบรวมผักสลัดและพืชผักสวนครัวที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษจากสมาชิกกลุ่มในหลายจังหวัดในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อจำหน่ายผลผลิตที่ได้มาตรฐานไปยังผู้ประกอบการและซูเปอร์มาร์เก็ต (Modern Trade) อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อ Green Credit จำนวน 17 ล้านบาท ในการต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตอาหารปลอดภัยและเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565