iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  24 ต.ค. 2566
  iconeye 33

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการรับเกษตรกรเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการกว่า 2 ล้านราย ยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน 283,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 โดยติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสุขภาพหนี้ การทำเอกสารข้อตกลงต่อท้ายสัญญา และการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้ และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ จากนั้นได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ และเกษตรกรลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 ราย ณ อำเภอบ้านผือ วิทยาลัยพละศึกษาอุดรธานี และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  20 ต.ค. 2566
  iconeye 47

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษงานสัมมนา Fis and Fin Forum 2023 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายของข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังของไทย ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ติดตามรับชมวิดีโอได้ตามลิ๊งค์ https://www.facebook.com/fpo.go.th/videos/2168265490028656

 • imagelistcolume
  19 ต.ค. 2566
  iconeye 111

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ และร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบภาพรวมเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และนโยบายการคลังของประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมีนายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  18 ต.ค. 2566
  iconeye 50

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 62 ปี โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  17 ต.ค. 2566
  iconeye 47

  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ต.ค. 2566
  iconeye 92

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทยในธนาคารโลก นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ว่าการสำรองของประเทศไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ Mr. Ajay Banga (นายอาเจ บังกา) ประธานธนาคารโลก และ Mrs. Kristalina Georgieva (นางคริสตาลินา กอร์เกียวา)? กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ต.ค. 2566
  iconeye 96

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐบาล ในอำเภอสันป่าตองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสุขภาพหนี้ การทำเอกสารต่อท้ายสัญญา โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 ราย โดยภายในงาน ธ.ก.ส. ได้จัดบูธให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 นอกจากนี้ ยังมีบูธในการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมการเชื่อมโยงตลาดให้กับลูกค้าผ่านบริษัทฯ เอกชนที่ต้องการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อนำไปแปรรูปสินค้าจำหน่ายยังผู้บริโภค และการให้ข้อมูลการสนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและป้องกันปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้และสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงหลังการพักชำระหนี้ จากนั้นได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ต.ค. 2566
  iconeye 30

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐบาลที่บูธธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมบูธ ธ.ก.ส. ที่ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” โดยเกษตรกรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561

 • imagelistcolume
  16 ต.ค. 2566
  iconeye 29

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบไออุ่นและส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวณ หอประชุมตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ต.ค. 2566
  iconeye 36

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีรับเกษตรกรเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการกว่า 2 ล้านราย ยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน 283,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 โดยติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสุขภาพหนี้ การทำเอกสารข้อตกลงต่อท้ายสัญญา และการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้ และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566