TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  25 ม.ค. 2566
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Patrick Hemmer เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  25 ม.ค. 2566
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายคุโรดะ จุน (Mr. Kuroda Jun) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  25 ม.ค. 2566
  iconeye 9

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Takeo Kato ประธานสภาหอการค้าญี่ปุ่นและคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  25 ม.ค. 2566
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำผู้บริหาร บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนิทรรศการ “กระทรวงการคลัง ขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการฟาร์มโคนม “โกลด์มิลค์” ซึ่งมีการพัฒนาองค์กรและยกระดับสู่เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมการก้าวสู่ BCG Model เพื่อธุรกิจยั่งยืน โดยมี บสย. เป็นกลไกผลักดัน “ค้ำประกันสินเชื่อ” สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  24 ม.ค. 2566
  iconeye 14

  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล - หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) เพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  23 ม.ค. 2566
  iconeye 11

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร รวม 24 แห่ง ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแก้ไขหนี้ เติมเงิน เสริมสภาพคล่องให้กับประชาชน โดยมีนายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  23 ม.ค. 2566
  iconeye 9

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ระหว่าง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายหลักชัย กิตติพล ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เริ่มต้นนำร่องกับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  19 ม.ค. 2566
  iconeye 18

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ " Fiscal Expansion: A Welcome Return or Ticking Bomb?" กับ Mr. Raghuram G. Rajan ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย Miss Gita Gopinath, First Deputy Managing Director กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ Mr. Paolo Gentiloni ประธานกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรป ในโอกาสเข้าร่วมประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลัง โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้มีการกู้ยืมถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าวและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการรักษาเสถียรภาพในนโยบายการเงินทำให้นโยบายการคลังสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี การกู้ยืมดังกล่าวทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น หลังจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังได้กลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง กล่าวคือ มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และมุ่งเน้นการชำระหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนการใช้มาตรการด้านการคลังนั้น ยังคงเป็นไปเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาการรักษาดุลการคลังประกอบไปด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้ดุลการคลังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 3 จึงต้องพัฒนาจัดเก็บรายได้และปฏิรูปภาษีไปพร้อมกันด้วย อาทิ การขยายฐานภาษีเงินได้ การริเริ่มภาษีธุรกรรมทางการเงินและภาษีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง เช่น การกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร่วมกัน โดยยังคงต้องรักษาเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น โดยสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังคือ การลดหรือเลิกมาตรการประชานิยมที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว โดยเป็นไปตามกฎหมายด้านการเงินการคลัง ติดตามรับชมคลิปวิดิโอตามลิ๊งค์ https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/fiscal-expansion-a-welcome-return-or-ticking-bomb

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2566
  iconeye 16

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ ASEAN's Green Promise ในช่วงการประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2566
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "Travelling Again, Differently" ซึ่งดำเนินรายการโดยนาย Richard Quest สื่อมวลชนจากสำนักข่าว CNN ในช่วงการประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวของไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 ว่าไทยได้เรียนรู้ถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วย อาทิ การดำเนินการ Phuket Sandbox หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไทยพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและใช้เวลาในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ ไทยสามารถใช้ยุทธศาสตร์ 5F (Food, Fashion, Festival, Fighting, Film) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีเวลาและใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมาก นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอาจพิจารณาดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุน Sustainable Aviation Fuel ในอนาคตด้วย https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/traveling-again-differently