iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  13 ก.ย. 2566
  iconeye 8

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 (Prime Minister's Insurance Awards 2023) ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

 • imagelistcolume
  29 ส.ค. 2566
  iconeye 30

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมงานบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รอยัลเยลลี่ และโพรโพลิส ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีคุณภาพมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยนำหลักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2000, GMP & HACCP Codex จาก BVQI การรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000:2004 จาก SGS และระบบการจัดการอาหารปลอดภัย ISO22000:2005 GMP & HACCP Codex จาก SGS นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผึ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อฟื้นฟูธนาคารแห่งประเทศไทยและสินเชื่อ SME เกษตร เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจให้มั่นคงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566

 • imagelistcolume
  25 ส.ค. 2566
  iconeye 26

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 10 (The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting: AFMGM) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

 • imagelistcolume
  24 ส.ค. 2566
  iconeye 16

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Health Ministers’ Meeting: AFHMM) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

 • imagelistcolume
  21 ส.ค. 2566
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงสระบุรี-แก่งคอย ซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ภายในประเทศดำเนินโครงการด่อสร้างดังกล่าว คาดว่าโครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2570 พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ช่วงยกระดับลำตะคอง โดยใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในปี 2568 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

 • imagelistcolume
  15 ส.ค. 2566
  iconeye 19

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนและโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หมู่บ้าน OTOP ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 จากนั้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK 77 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์พันธุ์ “กรอชมิชเชล” ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากกล้วยหอมทองทั่วไปคือ เนื้อแน่น ทนต่อโรค สามารถยืดระยะเวลาสุกยาวนานขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขนส่ง ปัจจุบันกลุ่มฯ มีหน้าที่รวบรวมผลผลิตส่งให้กับอีกวิสาหกิจชุมชน เพื่อตัดแต่งผลผลิตและรวบรวมจำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้า พร้อมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น กระดาษ และเสื้อผ้าที่ผลิตจากใยกล้วย ซึ่งถือเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 • imagelistcolume
  9 ส.ค. 2566
  iconeye 24

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Wan Farisan bin Wan Sulaiman กรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสี่ยงของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

 • imagelistcolume
  9 ส.ค. 2566
  iconeye 27

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

 • imagelistcolume
  9 ส.ค. 2566
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ CDC Ballroom ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

 • imagelistcolume
  7 ส.ค. 2566
  iconeye 17

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการด้านเนื้อโคขุนครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การสนับสนุนพันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกร การแปรรูปเนื้อโคขุนและอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดจำหน่ายที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงจนเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอื่นๆ จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรเกษตรกรและชุมชนในการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยกระบวนการรวบรวม การตรวจสอบคุณภาพและแปรรูปผลผลิตที่มีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการยึดหลักตลาดนำการผลิต โดยมีการจับมือกับคู่ค้าทางการตลาด เพื่อนำไปสู่ การผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งถือเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566