TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 19

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ 1. การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสำหรับปี 2566 2. โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2) 3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2567 - 2570) 4. กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์บริจาคให้สถานศึกษาผ่าน e -Donation หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 ถึง 31 ธ.ค.2567 5. กรมสรรพากรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ตั้งแต่วันที่โครงการเริ่มมีดอกเบี้ยรับ และ 6. กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 17

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่องผลการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  26 ธ.ค. 2565
  iconeye 51

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทยลงนามในคำประกาศเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) (ความตกลง CbC MCAA) เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reports: CbCR) ให้เป็นมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งแรกในปี 2566 เป็นต้นไป โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  26 ธ.ค. 2565
  iconeye 35

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่ม ธ.ก.ส. จำนวน 123,000 ขวด ให้แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งจะมีการแจกจ่ายน้ำดื่มไปยังจุดให้บริการตำรวจทางหลวง จำนวน 205 จุดทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจทางหลวงในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี พล.ต.ต. เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  21 ธ.ค. 2565
  iconeye 39

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  21 ธ.ค. 2565
  iconeye 43

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการดำเนินมาตรการ/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ติดตามรับชมวิดิโอการแถลงข่าวได้ตามลิ๊งค์ https://www.facebook.com/fpo.go.th/videos/1185140389046537

 • imagelistcolume
  20 ธ.ค. 2565
  iconeye 30

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  19 ธ.ค. 2565
  iconeye 32

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  19 ธ.ค. 2565
  iconeye 23

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เยี่ยมชมการดำเนินกิจการ บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมไลน์การผลิต ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม จากฟาร์มสู่กล่อง และแนวทางการดำเนินธุรกิจแผนลงทุน ปัจจัยการผลิต แลกเปลี่ยนมุมมองซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการผลิตนมในประเทศ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่มีเป้าหมายยกระดับสู่มาตรฐานโลกและแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญของอุตสาหกรรมนมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  19 ธ.ค. 2565
  iconeye 23

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจสวนส้มปรีชาฝาง ที่ผลิตส้มสายน้ำผึ้งที่มีคุณภาพบนพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งน้ำและดินที่มีคุณภาพกว่า 500 ไร่ มานานกว่า 30 ปี และใช้หลักการตลาดนำการผลิต มีการผลิตส้มที่ปลอดภัยด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี และเป็นเกษตรกรหัวขบวนในการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย การจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อสร้างงานในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ในการผลิตส้มปลอดภัยให้แก่เกษตรกร หน่วยงาน องค์กร มหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้ที่สนใจอีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงินกว่า 10,000,000 บาท โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565