iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  31 ม.ค. 2567
  iconeye 50

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทยสู่สากล ENHANCING THAINESS TOWARDS GLOBAL OPPORTUNITIES” และมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมงาน และนางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  31 ม.ค. 2567
  iconeye 35

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  29 ม.ค. 2567
  iconeye 33

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ณ ห้องสื่อมวลชนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  23 ม.ค. 2567
  iconeye 31

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง (คบจ.) เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายศิริชัย ลอยประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารธนาคารในพื้นที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) รวมถึงผู้บริหารส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด สานต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจการลงพื้นที่ของกระทรวงการคลังในระหว่างการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 (ครม.สัญจร) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา ระนอง และสตูล) ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสรรพากรพื้นที่ระนอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  22 ม.ค. 2567
  iconeye 38

  นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ตรวจเยี่ยมโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินของธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ วิธีใช้ Mobile Banking ให้ปลอดภัย พร้อมป้องกันภัยหลอกโอนเงิน และวิธีแจ้งความออนไลน์ ณ เทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตราการแก้หนี้ของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการวางแผนจัดการเงิน ค่าใช้จ่าย การออมและสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐ

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2567
  iconeye 27

  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้แทนรัฐมนตรีในผลัดเวรเฝ้าฯ ที่ 2 วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนามคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  17 ม.ค. 2567
  iconeye 28

  นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) เป็นประธานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริดวานอุปถัมภ์) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) โดยมีนางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 เช่น เล่นเกมสนุกสนาน เต้นประกอบเพลง เลี้ยงอาหาร และมอบทุนการศึกษา เป็นต้น และนายนพภรณ์ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริดวานอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  16 ม.ค. 2567
  iconeye 31

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวเปิดและอวยพรปีใหม่งานกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 แก่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  15 ม.ค. 2567
  iconeye 35

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2567 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

 • imagelistcolume
  15 ม.ค. 2567
  iconeye 27

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับนายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567