TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  23 ม.ค. 2566
  iconeye 10

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ระหว่าง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายหลักชัย กิตติพล ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เริ่มต้นนำร่องกับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  19 ม.ค. 2566
  iconeye 25

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ " Fiscal Expansion: A Welcome Return or Ticking Bomb?" กับ Mr. Raghuram G. Rajan ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย Miss Gita Gopinath, First Deputy Managing Director กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ Mr. Paolo Gentiloni ประธานกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรป ในโอกาสเข้าร่วมประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลัง โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้มีการกู้ยืมถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าวและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการรักษาเสถียรภาพในนโยบายการเงินทำให้นโยบายการคลังสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี การกู้ยืมดังกล่าวทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น หลังจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังได้กลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง กล่าวคือ มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และมุ่งเน้นการชำระหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนการใช้มาตรการด้านการคลังนั้น ยังคงเป็นไปเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาการรักษาดุลการคลังประกอบไปด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้ดุลการคลังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 3 จึงต้องพัฒนาจัดเก็บรายได้และปฏิรูปภาษีไปพร้อมกันด้วย อาทิ การขยายฐานภาษีเงินได้ การริเริ่มภาษีธุรกรรมทางการเงินและภาษีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง เช่น การกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร่วมกัน โดยยังคงต้องรักษาเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น โดยสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังคือ การลดหรือเลิกมาตรการประชานิยมที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว โดยเป็นไปตามกฎหมายด้านการเงินการคลัง ติดตามรับชมคลิปวิดิโอตามลิ๊งค์ https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/fiscal-expansion-a-welcome-return-or-ticking-bomb

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2566
  iconeye 17

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ ASEAN's Green Promise ในช่วงการประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2566
  iconeye 9

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "Travelling Again, Differently" ซึ่งดำเนินรายการโดยนาย Richard Quest สื่อมวลชนจากสำนักข่าว CNN ในช่วงการประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวของไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 ว่าไทยได้เรียนรู้ถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วย อาทิ การดำเนินการ Phuket Sandbox หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไทยพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและใช้เวลาในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ ไทยสามารถใช้ยุทธศาสตร์ 5F (Food, Fashion, Festival, Fighting, Film) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีเวลาและใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมาก นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอาจพิจารณาดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุน Sustainable Aviation Fuel ในอนาคตด้วย https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/traveling-again-differently

 • imagelistcolume
  17 ม.ค. 2566
  iconeye 18

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ H.E Paul Mo Chan, Financial Secretary, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในช่วงการประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  17 ม.ค. 2566
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ H.E. Mohammed Al-Jadaan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซาอุดีอาระเบีย ในช่วงการประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ม.ค. 2566
  iconeye 10

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ของกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจับสลากของขวัญและมอบของขวัญให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ม.ค. 2566
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีนายยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กอช. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กอช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการออมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการวางแผนการออมตั้งแต่วัยเยาว์ พร้อมสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ณ บูธกองทุนการออมแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  16 ม.ค. 2566
  iconeye 9

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของธนาคารออมสิน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 พร้อมร่วมแจกของรางวัล และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ซึ่งนอกจากได้รับกระปุกออมสิน "ตุ๊กตาล้มลุก" ยังได้รับสิทธิ์ชิงโชคทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน รวมมูลค่า 20,000 บาท โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  13 ม.ค. 2566
  iconeye 23

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566