TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  6 ม.ค. 2566
  iconeye 23

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  4 ม.ค. 2566
  iconeye 26

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกระทรวงการคลังระดับสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการสืบสานประเพณีไทยในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  4 ม.ค. 2566
  iconeye 24

  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 21

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 21

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 14

  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 17

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ 1. การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสำหรับปี 2566 2. โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2) 3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2567 - 2570) 4. กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์บริจาคให้สถานศึกษาผ่าน e -Donation หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 ถึง 31 ธ.ค.2567 5. กรมสรรพากรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ตั้งแต่วันที่โครงการเริ่มมีดอกเบี้ยรับ และ 6. กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  3 ม.ค. 2566
  iconeye 16

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่องผลการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  26 ธ.ค. 2565
  iconeye 47

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทยลงนามในคำประกาศเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) (ความตกลง CbC MCAA) เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reports: CbCR) ให้เป็นมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งแรกในปี 2566 เป็นต้นไป โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

 • imagelistcolume
  26 ธ.ค. 2565
  iconeye 35

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่ม ธ.ก.ส. จำนวน 123,000 ขวด ให้แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งจะมีการแจกจ่ายน้ำดื่มไปยังจุดให้บริการตำรวจทางหลวง จำนวน 205 จุดทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจทางหลวงในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี พล.ต.ต. เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565