iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2567
  iconeye 36

  นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) พร้อมผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมโครงการ บสย. Business School” โดยเริ่ม Kick Off โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการดังกล่าว บสย. และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรทางด้านการเงิน เพื่อเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การตั้งธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้กับนักศึกษา โดยเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สนับสนุนให้หน่วยงานจากภาคการเงิน ภาคการศึกษา และภาคการพัฒนาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับประชาชนถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังที่สำคัญด้านการสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  21 ก.พ. 2567
  iconeye 16

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามรับชมคลิปวิดีโอตามลิ๊งค์ https://www.youtube.com/watch?v=HCogeVRjIqY gallery-0

 • imagelistcolume
  21 ก.พ. 2567
  iconeye 21

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Woochong Um กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director General) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  20 ก.พ. 2567
  iconeye 21

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์และครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และในปี 2567 โดยได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1816 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 24 สนามฝึกยิงปืนใหญ่) เป็นแปลงเป้าหมายในการดำเนินการและพร้อมที่จะนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบการดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงอื่นต่อไป โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  19 ก.พ. 2567
  iconeye 23

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  19 ก.พ. 2567
  iconeye 18

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ibusiness Forum 2024 และปาฐกถาพิเศษ “RESHAPING THAILAND FOR A SUSTAINABLE FUTURE พลิกเศรษฐกิจไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ในโอกาสนี้ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยเสนอ 3 แนวทางสำคัญเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบพลิกเศรษฐกิจไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประวิทย์ ประกฤตศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  16 ก.พ. 2567
  iconeye 22

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “Thailand Green Visionary สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากชุมชนสู่เวทีโลก” ในงาน ครบรอบ 30 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ณ อาคารเอ็กซิม EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  12 ก.พ. 2567
  iconeye 32

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารธนาคาร เยี่ยมคารวะนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี หลังจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลามคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานและแนะนำกรอบภารกิจภายใต้การกำกับดูแล รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม และประชาชนทั่วไปได้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  8 ก.พ. 2567
  iconeye 39

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • imagelistcolume
  8 ก.พ. 2567
  iconeye 22

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567