TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  26 พ.ค. 2565
  iconeye 4

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วนเอเชียแปซิฟิก โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  24 พ.ค. 2565
  iconeye 20

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยข้าราชการการเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี โดยมีนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  23 พ.ค. 2565
  iconeye 17

  นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมคณะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  20 พ.ค. 2565
  iconeye 20

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายสมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ร่วมการเสวนาหัวข้อ “มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย” ในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เยี่ยมชมบูทหน่วยงานที่มาร่วมออกนิทรรศการภายในงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  19 พ.ค. 2565
  iconeye 9

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  18 พ.ค. 2565
  iconeye 9

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2565
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร และประธานการจัดงาน Money Expo 2022 ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธหน่วยงานต่างๆ ในงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ติดคามคลิปวิดิโอจากลิ๊งค์ https://youtu.be/yc9yeLbAc_s

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2565
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจชุมชนบ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองน้ำลาดและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวถ้ำรงค์ ซึ่งทุกกลุ่มวิสาหกิจเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาชุมชนจนเป็นแบบอย่างของโครงการชุมชนอุดมสุข โดย ธ.ก.ส. ได้ร่วมสนับสนุนการเติมองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตรและเติมเงินทุนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนและต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการ ธ.ก.ส. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2565
  iconeye 4

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานงานมอบถ้วยรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ เดอะ แบงเควทฮอลล์ แอท นาทอง ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 • imagelistcolume
  12 พ.ค. 2565
  iconeye 15

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน + 3 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 25 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565