TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  8 ก.พ. 2566
  iconeye 2

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ แถลงข่าวผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบผลการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมาก และถือว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นวาระแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามรับชมคลิปวิดิโอได้ตามลิ๊งค์ https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/videos/729724498691332

 • imagelistcolume
  6 ก.พ. 2566
  iconeye 6

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 • imagelistcolume
  6 ก.พ. 2566
  iconeye 6

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดอาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาว ที่เปิดให้บริการเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากนั้นเยี่ยมชมงาน บริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด ของนายยงยุทธ แก้วรากมุก ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ พะเยา ภายใต้แบรนด์ รากแก้วฟาร์ม มากว่า 30 ปี โดยเลี้ยงไก่ไข่ในระบบ EVAP ( Evaporative Cooling System) ในโรงเรือนแบบปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 7 โรง ที่จุแม่ไก่ยืนกรงได้สูงสุด 265,000 ตัว มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเลี้ยงและเก็บไข่ ได้แก่ เครื่องเก็บไข่ เครื่องให้อาหาร และเครื่องคัดไข่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ จากกรม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (GMP) และการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนในการลงทุนผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

 • imagelistcolume
  3 ก.พ. 2566
  iconeye 11

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐถานำ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบันการเงินของรัฐ” และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนา “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวรายงาน ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

 • imagelistcolume
  1 ก.พ. 2566
  iconeye 19

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 • imagelistcolume
  31 ม.ค. 2566
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าว XINHUA NEWS AGENCY BANGKOK BUREAU ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  30 ม.ค. 2566
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้า SME D Bank รายบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปหลายชนิด ภายใต้แบรนด์ “ปลาณีต” โดยมีนายสุเทพ ไชยธานี กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจการ ทั้งนี้ SME D Bank ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ BCG Loan ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องเพียงพอหมุนเวียนรับซื้อวัตถุดิบ รวมถึง ลงทุน ขยายกิจการ ทั้งนี้ บริษัท เซาท์เทอร์นฯ ยึดแนวทาง BCG Model ขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งยกระดับใช้วัตถุดิบปลาทะเลอย่างคุ้มค่า นำมาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารทะเลแปรรูปนานาชนิด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานสากล GMP HACCP และ HALAL นอกจากนั้น สร้างประโยชน์จากวัตถุดิบเหลือใช้ นำหัวปลา ก้างปลา แปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ และอาหารเพื่อสัตว์เลี้ยง เพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  30 ม.ค. 2566
  iconeye 5

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคาร เยี่ยมชมกิจการ บริษัท แมจิคแอทแทรคชั่น จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นลูกค้าของ SME D Bank เปิดกิจการศูนย์แสดงมายากล และภาพ 3 มิติ “Magic Museum Hatyai Thailand” (พิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่) มีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีนางสาววีณา จงวิไลเกษม เจ้าของกิจการให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา SME D Bank ให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างห้องจัดแสดง ระบบแอปพลิเคชันภาพ 3 มิติ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ธนาคารยังช่วยเหลือต่อเนื่องผ่านมาตรการต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้สามารถประคับประคองธุรกิจจนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ และปัจจุบัน เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย สามารถกลับมาเดินหน้าธุรกิจจนใกล้เคียงปกติอีกครั้ง นับเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  30 ม.ค. 2566
  iconeye 3

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมบูธสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนที่มาปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

 • imagelistcolume
  27 ม.ค. 2566
  iconeye 14

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ โครงการ The S1 โดยบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมบริการอื่น ๆ ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทยในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ระหว่าง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมีนายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการ บสย. และนางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566