iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2567
  iconeye 13

  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2567
  iconeye 12

  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรกรไทย Mr. Stephane Layani Chairman of World Union Of Wholesale Markets (WUWM) และ Mr. Qu Dongyu Director General, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ร่วมกันเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ “WUWM Bangkok 2024” ของ World Union Of Wholesale Markets (WUWM) ครั้งที่ 40 และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2567
  iconeye 4

  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  14 พ.ค. 2567
  iconeye 26

  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยธนาคารได้จัดพื้นที่ให้คำปรึกษาทางการเงินและหนี้นอกระบบ การให้บริการทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75 - 1% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้บุคคล หลักทรัพย์ หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันได้ สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ สามารถใช้สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมให้แก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ได้แก่ Re-Card รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต Re P-Loan สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล Re-Nano สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และ Re-Home รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านแอปออมตังค์ และโค้ชออมของธนาคาร โดยมีประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านยางกลัดน้ำใต้ และโรงเรียนบ้านหนองโรง สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนอรุณประดิษฐ รวม 30 เครื่อง มอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาทและมอบป้ายสนับสนุนเงินทุนและแก้ไขหนี้นอกระบบ จำนวน 10 ราย โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงอนุบาลธนาคารปูม้า เยี่ยมชมสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือน ทั้งนี้ ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญภายใต้การดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ตามแนวทาง ESG ของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการเพาะพันธุ์ก่อนปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล เพิ่มโอกาสแพร่ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ และมีปูให้จับเพื่อการอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและครอบครัวในระยะยาวต่อไป

 • imagelistcolume
  14 พ.ค. 2567
  iconeye 20

  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) และการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 2 ราย คือ บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลิตและจำหน่ายขนมแปรรูปจากข้าว ที่ใช้นวัตกรรมการอบแทนการทอดด้วยน้ำมัน สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสืบสานภูมิปัญญาขนมไทย และ บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด (โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์) ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลิตและจำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้มาตรฐาน GHP/HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ฮาลาล จากกระทรวงสาธารณสุข ผลิตเพื่อการค้าส่งเป็นหลัก ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บสย. นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นายศิริชัย ลอยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธพว. และคณะผู้บริหารระดับสูง 2 หน่วยงาน ให้การต้อนรับ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  9 พ.ค. 2567
  iconeye 54

  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  8 พ.ค. 2567
  iconeye 49

  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  8 พ.ค. 2567
  iconeye 19

  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องงาช้าง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  8 พ.ค. 2567
  iconeye 7

  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  7 พ.ค. 2567
  iconeye 21

  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ณ วัดกู่พระโกนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และติดตามประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2567