TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  22 ม.ค. 2564
  iconeye 7

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญิ่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมในการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  21 ม.ค. 2564
  iconeye 3

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  21 ม.ค. 2564
  iconeye 4

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สัมภาษณ์สดรายการ “เมืองไทยใหญ่อุดม”ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (TV 5 HD1) ในประเด็นมาตรเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ ณ อาคารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  21 ม.ค. 2564
  iconeye 5

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวโครงการเราชนะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน โดยมีนายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  19 ม.ค. 2564
  iconeye 5

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องงาช้าง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  19 ม.ค. 2564
  iconeye 7

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) และคณะผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 ณ ห้องประชุมงาช้าง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2564
  iconeye 4

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  18 ม.ค. 2564
  iconeye 4

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  14 ม.ค. 2564
  iconeye 8

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายเยฟกินี โทมิคิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

 • imagelistcolume
  14 ม.ค. 2564
  iconeye 5

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ “รวมไทย สร้างชาติ ร่วมต้านโควิด 19” เกี่ยวกับ มาตรการทางการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564